Jak jsme získali data?

Nejprve jsme provedli rozsáhlou analýzu. Sčítali jsme intenzitu jednotlivých druhů dopravy, cestující v městské hromadné dopravě, propočítávali kapacity, analyzovali organizaci provozu, zkoumali křižovatky nebo provedli sociologický průzkum.

Na základě nasbíraných dat vznikl multimodální dopravní model města. Tento důmyslný softwarový analytický nástroj umí posoudit, jak navrhované změny ovlivní dopravu i jinde ve městě. Například dovede spočítat, jak se rozprostře dopravní zátěž do okolních ulic po uzavření či zjednosměrnění ulice či jaké využití bude mít nová linka MHD.

Model zahrnuje všechny čtyři dopravní subsystémy – automobilovou, veřejnou hromadnou, pěší i cyklodopravu a sleduje, jak se navzájem ovlivňují.

Následující obrázek zachycuje model hypotetického odstranění levého odbočení v křižovatce třídy T. Bati x Gahurova.