Přinášíme několik námětů pro přípravu a imlementaci Plánu udržitelné městské mobility Zlín

Nechceme si hrát  na moudré, jen nabízíme městu informace, které jsme získali z nové Dopravní politiky ČR 2030, z Akademie městské mobility, z evropské metodiky Plánu udržitelné městské mobility 2.0. a z několika vzdělávacích seminářů, kterých jsme se mohli zúčastnit. Z Dopravní politiky si úvodem dovolujeme citovat: "Významným cílem plánů udržitelné městské mobility je dosáhnout co nejnižšího podílu individuální automobilové dopravy a stupně automobilizace (počet aut / tis. obyvatel). V případě Plánu udržitelné mobility města se jedná o nastavení takových opatření, která sníží IAD a naopak podpoří využívání veřejné hromadné a aktivní dopravy. Hlavními důvody jsou ochrana životního prostředí a veřejného zdraví, ale i nedostatečná kapacita veřejného prostoru. Plánování udržitelné městské mobility by mělo být pro všechna města založeno na principu hierarchického uspořádání fází, viz níže uvedené schéma."


A nyní už naše podněty