O PROJEKTU

"Čeká nás dlouhá a nelehká cesta, na které budeme muset přehodnotit náš fundamentální přístup k městské mobilitě. V jejím cíli bude ale město Zlín lepším místem pro život nás všech."

Městská doprava v současném kontextu je pro mnoho českých a moravských měst velkou výzvou. Stávající městské dopravní systémy mají jednoho zásadního činitele a tím je individuální, tedy osobní automobilová doprava. Město Zlín v tomto ohledu není výjimkou. Středem města prochází průtah silnice I/49 – třída T. Bati – zatížená 32 tisíci automobily za dvacet čtyři hodin.

Současný stav je odrazem let minulých, kdy město a jeho veřejný prostor byly vnímány jen jako komunikační síť s jediným účelem – přeprava z bodu A do bodu B. Ulice plnila čistě dopravní funkci a o setkávání a trávení volného času nemohla být ani řeč.

Uvolněná porevoluční atmosféra 90. let bohužel nepřinesla posun v rámci chápání hodnot veřejného prostoru, ale nesla se ve znamení strmého rozvoje automobilové dopravy. Automobilová doprava byla a stále je chápána jako nezbytný nositel prosperity a ekonomického růstu, a to i přes skutečnost, že do městského prostředí přináší řadu negativ.

Vzhledem ke kontinuálně rostoucí životní úrovni je opodstatněné předpokládat v budoucích letech další nárůst objemu městské dopravy. Pokud přihlédneme ke stávajícím trendům, bude se jednat především o zvyšující se intenzitu individuální automobilové dopravy.

V současné době stojíme před důležitým rozhodnutím, které bude významným způsobem formovat tvář Zlína v budoucích desetiletích. A sice, zda zachovat status quo městské mobility nebo se vydat novým směrem.

Pro nás se tímto směrem stala udržitelná městská mobilita a prvotním nástrojem pro její implementaci Generel dopravy pro město Zlín. Cílem Generelu dopravy není protežování ani potírání individuální automobilové dopravy, ale znovuzískání veřejného prostoru pro obyvatele města Zlína.

Čeká nás dlouhá a nelehká cesta, na které budeme muset přehodnotit náš fundamentální přístup k městské mobilitě, ale v jejím cíli bude město Zlín lepším místem pro život nás všech. Naší společnou prioritou je utvářet veřejný prostor pro všechny obyvatele, kteří v našem městě žijí a pracují, a kteří ho chtějí i aktivně využívat ve svém volném čase.

MUDr. Miroslav  Adámek, primátor

 


 

Budeme rádi, když se ZAPOJÍTE do plánování budoucnosti našeho města.

„Správnou cestu nemůže lidem ukazovat nestranný vědec či expert, správná cesta je výsledkem naší vlastní volby a společenské debaty.“ 

Ulrich Beck