PLÁNY MOBILITY

CÍL

Chceme zapojit firmy a jejich aktivity do procesu změny života ve městě. Chceme pomoci vytvořit sadu opatření řešící sladění dopravních potřeb zaměstnanců firem, které by mohly vést ke snížení závislosti na automobilové dopravě.

ZAJÍMAVOSTI V DANÉ OBLASTI

  • Udržitelná městská mobilita a společenská odpovědnost firem. V polovině března 2017 se ve Zlíně uskutečnil seminář na téma „Udržitelná městská mobilita a společenská odpovědnost firem“. Příklad hodný následování. Na semináři byly kladeny tyto otázky. Jak mohou firmy a instituce přispět k řešení dopravních problémů města? A co jsou to firemní plány udržitelné mobility? V příloze je uvedena inspirující prezentace na dané ...více
  • S aktivní dopravou na váš oblíbený fotbalový zápas – příklad dobré praxe z Velké Británie. Fotbalový klub Brighton&Hove Albion má v současnosti základnu na stadionu American Express Community Stadium, kterému se běžně říká "Amex". Klub spolu s místními úřady připravil dopravní plán, jehož cílem je přimět fanoušky, zaměstnance a další návštěvníky, aby ke stadionu jezdili spíš na kole nebo veřejnou dopravou, případně chodili pěšky, a omezili jízdy ...více
  • Příklad z Olomouce. Možnosti řešení mobility největšího zaměstnavatele v Olomouci: Fakultní nemocnice Olomouc.