CityChangers Zlín

Tato iniciativa vznikla v rámci celonárodní iniciativy CityChangers. Jedná se o platformu občanů, kterou tvoří aktivní lidé v místních komunitách. Spojovacím článkem je řešení dopravy a mobility.  Naším cílem je ji modifikovat na zlínské poměry. Připojte se taky, ať je nás více.

Co nás vede k výzvě?
Městská mobilita se vždy týkala, týká a bude týkat každého z nás. Všichni budeme i nadále využívat dopravní infrastrukturu, cestovat různými dopravními prostředky, vnímat design veřejného prostoru, přizpůsobovat životní prostředí tomu, jak se pohybujeme. Každý z nás bude i nadále klást na mobilitu jiné nároky podle svých individuálních potřeb, což často vede k obtížně řešitelným, až nebezpečným situacím.

A tady je šance na změnu. Všichni tušíme, že nás čeká hospodářská recese a stát i my, jeho občané, budeme muset šetřit. I v této situaci však musí městská mobilita fungovat. V nových podmínkách bude ještě víc nutné plánovat rozumně, úsporně, bez zbytečně drahých dopravních investic.  Je čas na podporu cyklistické dopravy.

Co víme?

 • Vláda ČR dne 27. 7. 2020 na svém zasedání schválila rozdělení peněz z prvního balíčku pomoci Evropské unie na zmírnění dopadů koronaviru, kde se počítá i se dvěma miliardami na rozvoj cyklistické dopravy.
 • Město Zlín má zpracovány již svoje dopravní dokumenty.
 • Finance tedy máme, plán máme, jen nám možná chybí odvaha návrhy realizovat.
 • Nejsme v tom sami.  S iniciativou CityChangers přišel spolek Partnerství pro městskou mobilitu a tímto způsobem nyní mobilizuje celou republiku. Iniciativa bude představena dne 16. 9. 2020 v Senátu ČR a naše město a vaše podpisy se mohou připojit.


Buďme tedy přitom!

Výzva se podepisuje přímo na webovém portále spolku Partnerství pro městskou mobilitu.

Chceme podporovat princip participace obyvatel. Jedině aktivní občané mohou měnit město k lepšímu. Chceme sdružovat osobnosti, občany, firmy a další organizace, které chtějí zlepšit život v našem městě. Vypracování a provedení našeho plánu je založeno na integrovaném přístupu s velkým podílem spolupráce, koordinace a konzultací mezi různými úrovněmi veřejné správy a příslušnými orgány.
I naše město má svá vlastní specifika a dopravní návyky a proto chceme být v úzkém kontaktu s vámi, obyvateli města, aby výsledná opatření vytvářela ten nejlepší možný domov pro vás, kteří v něm žijete. Dopravní problémy způsobují nedostatek času, pohybu, bezpečnosti i celkové spokojenosti se životem ve městě. Všechny tyto problémy můžeme společně vyřešit, pokud se do projektu zapojíte i vy. Postupně tak chceme získávat podporu mezi následujícími cílovými skupinami:

 • Firmy
 • Občan, občanská sdružení
 • Odborné a městské organizace
 • Mediální partneři

V současné chvíli máme k dispozici Generel dopravy pro město Zlín, což je základní dopravně-inženýrský dokument v oblasti rozvoje městské dopravy, který identifikuje hlavní problémy a potřeby obyvatel města a snaží se navrhnout opatření k řešení těchto problémů a naplnění cílů dopravní politiky města.

Generel tedy máme, jak dále? Nyní se z něj tvoří plán udržitelné městské mobility. Nemusí se ovšem jednat o nic náročnějšího. Stávající generel již většinu atributů takového plánu již má, jen je potřeba rozvinout několik podstatných detailů. Je třeba:

 • na městě vytvořit pozici koordinátora mobility a řídící a pracovní skupinu, která bude naplňovat nejen generel/plán a zajistí jeho monitoring a evaluaci, ale i společně řešit otázky městské mobility;
 • vrátit se k vizi a upřesnit si strategické cíle, na které bude navazovat konkrétní akční plán zajišťující realizaci konkrétních opatření, které jsou v souladu se strategickými cíli a vizí města;
 • brát na vědomí, že plán není o dopravních prostředcích a dopravní infrastruktuře, ale o volbě, za jakým účelem (vizí) a jakým způsobem uspořádáme městský veřejný prostor;
 • zapojit do celého procesu veřejnost.


Chceme mít svého koordinátora mobility a pracovní skupinu na řešení otázek městské mobility.