ZAPOJ SE

Jaký chcete Zlín za dvacet či třicet let? V jakém městě chcete žít? A co všechno dokážete obětovat svému automobilu?

Naše vlastní vozidla nám s každým dalším dnem ukrajují něco z toho, co z nás, lidí, dělá pospolitou společnost tvořenou nezaměnitelnými a svéráznými osobnostmi. Dobrovolně si necháváme ukrást další a další kousek vlastního prostoru, který jsme přenechali automobilům. Ta nám sice dobře slouží, pomalu se z nich ale stává zlý pán.

Možná to jde i jinak. Pojďme zkusit společně vytvořit prostor, který bude zdravý, bezpečný a na pohodu. Prostor, ve kterém potkáte svoje známé, ve kterém budete znát jménem svoje sousedy, ve kterém se budete moci pohybovat svobodně a nebudete ztrácet čas v dlouhých kolonách.

Musíme opravdu vždycky jet autem? Nebo můžeme už zítra pár cest zkusit absolvovat na kole či pěšky?

Zlín jistě čeká ještě dlouhá cesta, při které si možná projde obdobím skepse stejně jako dánská Kodaň, na konci ale může být město, které budeme mít opravdu rádi. Buďme proto trpěliví a vlídní sami k sobě. Abychom totiž mohli naše nové město plné života a lidí vybudovat, musíme především my změnit svoje zažité stereotypy a opravdu změnu chtít.

Prvním krokem ke změně je Generel, strategický plán vývoje dopravy Zlína. Další kroky už ale musíme začít činit hlavně my sami.