VY SE PTÁTE, MĚSTO ODPOVÍDÁ

Statutární město Zlín má zřízené své diskusní fórum na svých oficiálních stránkách. Prosím klikněte na tento odkaz - http://www.zlin.eu/diskusni-forum-cl-942.html a zformulujte dotaz do připraveného formuláře. Naši pracovníci vám odpoví, případně využijí k odpovědi informace z tohoto portálu. Ten byl zřízen za tím účelem, aby vám dokázal přiblížit celou šíři problematiky řešení dopravy a mobility ve Zlíně.
Pokud budete chtít být informován o dění v oblasti dopravy a mobility, můžete se přihlásit na facebook platformy Město s dobrou adresou, která zastřešuje danou problematiku.

Klikni na facebook