DISKUTUJTE S NÁMI O VIZI A O NAVRHOVANÝCH OPATŘENÍCH

Je velmi pravděpodobné, že někdy veřejnost položí takovou otázku, na kterou neexistuje jednoduchá odpověď, spíše je vhodnější o ni diskutovat v rámci společného setkání. Za tím účelem město připravuje sérii jednání s veřejností, aby byl dán prostor pro diskusi nad navrhovanými opatřeními. Sledujte tedy oficiální stránky města, nebo aktuality na tomto webu, kde o těchto akcích budeme informovat. Možná do kategorie "těžších" otázek patří i dotaz, který byl položen dne 12.6.2017.Víte, kde je možná problém? Každý řeší jen ten svůj "dvoreček" a zapomíná se na celkový koncept. Pokud se má vyřešit detail, pak je nutné se ptát:

To jsou tři klíčové otázky, na základě kterých se následně řeší detail, který zajímá každého občana.


Budeme proto rádi, když se aktivně zapojíte do procesu změny našeho města, která se bude dotýkat oblasti dopravy a mobility ve městě. Naše aktivity můžete sledovat zde:Jsme si vědomi toho, že změny mohou být spojeny i s nejistotou z neznámých věcí. Jistě se dostaneme se do bodu, kdy musíme navrhnout a projednat opatření, která mohou být přijímána zpočátku s obavami, jak to vidíme u zón 30, cykloobousměrek a dalších opatření. Jak ukazuje následující graf, se stejným problémem se potýkala města jako například Graz. Poměr příznivců a odpůrců zón 30 byl v minulosti 30:70. Jak ukázala zkušenost, dlouhodobá komunikace vedla k tomu, že veřejnost opatření akceptovala.

Důležitým východiskem při naplňování nové dopravní strategie města je poznání, že neexistuje žádná dopravní stavba, která by vyřešila jeho dopravní problémy. Řešení se skládá z mnoha desítek větších i menších opatření ve všech složkách městské mobility.

Zlepšení dopravní situace ve Zlíně se však nemůže odehrát bez poměrně výrazné změny dopravního chování obyvatel a návštěvníků města. Automobil nemusí být pro řadu cest nezbytný. Nebylo by lepší jezdit auty jen v nutných případech a více využívat udržitelné formy městské dopravy - veřejnou dopravu, jízdu na kole nebo chůzi? Být zdravější, mít více prostoru pro život a udělat ze Zlína bezpečnější a přívětivější město s živým veřejným prostorem?