JAK BY SE VÁM LÍBILA TATO VIZE?

ŽIVOT V ULICÍCH

Chceme mít dostatek prostoru pro zdravý, aktivní a společenský život ve městě.

SETKÁVÁNÍ SE

Chceme se setkávat s přáteli, známými i neznámými lidmi. Upravený veřejný prostor nám tomu může napomoci.

BEZPEČÍ

Chceme mít možnost bezpečně chodit pěšky a jezdit na kole.

KRÁSA

Chceme mít prostor pro relaxaci a estetické zážitky.

ČISTÉ MĚSTO

Chceme žít ve městě bez větších problémů s dopravními zácpami, hlukem, znečištěním a dalšími zdravotními riziky.

DOSTUPNOST PRO VŠECHNY

Chceme vždy mít možnost vybrat si kterýkoliv dopravní prostředek, jímž se bezpečně, snadno a včas dostanu, kam budu chtít.

DOSTATEČNÝ PROSTOR

Chceme mít takovou dopravní infrastrukturu, díky které se naprostá většina z nás dokáže po městě efektivně pohybovat, aniž by přitom trpěl městský prostor, obecná dostupnost či kvalita života.


Inspirovali jsme se značkou Města s dobrou adresou, která představuje nový přístup k řešení městské mobility.

Líbí se vám tato vize? Pojďme o ni společně diskutovat. Nejde totiž jen o vizi, ale o realizaci konkrétních opatření, které vychází z vize města.

NAŠE STÁVAJÍCÍ VIZE VYCHÁZÍ Z NAŠÍ DOPRAVNÍ STRATEGIE

Zlínské dopravní problémy nevyřeší jen nové stavby. Co kdybychom více využívali hromadnou dopravu, kolo nebo chodili pěšky?


Dopravní systém dostupný všem, přívětivé a zdravé městské prostředí, bezpečí, udržitelná mobilita, odklon od bezhlavého uspokojování potřeb automobilistů. To je nová dopravní strategie města, jež reaguje na už vzniklé problémy, respektuje trendy a limity území a navazuje na vizi Zlín 2020 – podnikavé, chytré, kreativní a udržitelné město.

Život ve městě přináší úskalí, která často souvisejí s automobily. Chůze, hromadná doprava a cyklodoprava jsou oproti tomu ideálními formami udržitelné městské mobility.  Zásadní je veřejná hromadná doprava, která je dostupná bez ohledu na sociální postavení, zdravotní stav či věk obyvatel. 

Světové metropole jako New York, Barcelona či Kodaň vsadily na trend vyspělých zemí. Pěší a cyklodoprava jsou nyní jedním z pilířů i nové dopravní strategie Zlína. Oproti automobilům jsou levnější, nenárokují si tolik našeho prostoru a umožňují vnímat okolí v lidských rozměrech. Přitom uspokojí většinu dopravních potřeb, spolu s hromadnou dopravou dokonce jejich naprostou většinu.

 V praxi to znamená:
  • provázanost a vyváženost veřejné hromadné, pěší, individuální automobilové dopravy a cyklodopravy,
  • vytváření podmínek pro větší atraktivitu veřejné hromadné, pěší a cyklodopravy,
  • zklidnění dopravy v centru a dalších přetížených lokalitách, navrácení života do veřejného prostoru.
Do roku 2035 chceme zastavit negativní růst podílu individuální automobilové dopravy na dělbě přepravní práce na dnešních 45 % a dále zvýšit podíl udržitelných složek dopravy na 55 % až 58 %.Trocha fantazie - Doprava a veřejný prostor ve Zlíně v roce 2040.

  • Téměř všechny dopravní prostředky jezdí na ekologický pohon, převážně elektrický, jsou velmi tiché, řídí se samy a jejich pohyb koordinuje centrální řídící systém aglomerace tak, aby bylo optimalizováno rozložení dopravní zátěže.
  • Vlastnictví osobního automobilu je přežitek. Pokud někdo potřebuje využít osobní auto, vyžádá si jej prostřednictvím elektronické aplikace; centrální systém zajistí přistavení vozidla v potřebný čas na potřebné místo; činí tak velmi efektivně, protože umí výborně predikovat poptávku.
  • Lidé jezdí především ve veřejných hromadných dopravních prostředcích v kombinaci s pěší chůzí, jízdou na kole nebo vozidlem, vyžádaným na poptávku.
  • V aglomeraci funguje bikesharingový systém.
  • Problém s parkováním neexistuje a většina parkovacích míst je zrušena, protože nejsou potřebná (sdílené vozy jsou efektivně využity, většinu času jezdí, oproti dřívější situaci, kdy auta 95 % času stály).
  • Veřejný prostor vzkvétá, bývalá parkoviště jsou znovu zelenými plochami, lokality hromadného bydlení již nejsou džunglemi plechů a betonu.
  • Příjemné prostředí působí na chování lidí, ti k sobě mají blíže, prostředí města se stává více osobním, atraktivním a společensky živým místem.