HLUK A VIBRACE Z DOPRAVY

Nejvíce hluku způsobují ve Zlíně automobily. V místech s překročenými limity žije 28 tisíc lidí.


Co je hluk a co způsobuje?

Hluk z dopravy má na psychiku člověka významný dopad, způsobuje pocit únavy, deprese, rozmrzelost, agresivitu či zhoršení paměti. Důsledkem může být i celkové snížení výkonnosti. Pokud jsme hluku vystaveni dlouhodobě, může způsobit vysoký krevní tlak, poškození srdce nebo nespavost.

Při dlouhodobém působení hluku nad 130 decibelů, což je třeba hluk při startu letadla, může dojít k trvalému poškození sluchu. Jenže i intenzita 70 decibelů po dlouhou dobu, běžná podél hlavních silnic, umí sluch poškodit skoro stejně.

Hluk ve Zlíně

Přes den překračuje silniční provoz limity hluku asi u 2 300 budov, v nichž žije asi 21 tisíc obyvatel města. V noci tyto limity nesplní dokonce až tři tisíce staveb, což má přímý dopad asi na 28 tisíc lidí.

Nadměrnému hluku z železniční dopravy je ve městě vystaveno přibližně tisíc obyvatel ve dne a pět tisíc v noci.

Budoucnost hluku ve Zlíně

Předpokládáme, že dojde k poklesu hluku, a to jednak odvedením dopravy ze zatížených oblastí, jednak výstavbou protihlukových stěn. Ty vzniknou i v souvislosti s rekonstrukcí železniční trati Otrokovice – Vizovice.

Oproti tomu se ale zřejmě zvýší hluková zátěž na okraji města, tam pravděpodobně přibydou nové komunikace i budovy. V místech, kde se hluk kvůli dopravním stavbám zvýší, musejí být splněny hygienické splněny.

Jaká je současná situace v Evropské unii?

  • Přibližně 40 % Evropanů je vystaveno hluku takové intenzity, která může poškodit zdraví.
  • Až sto milionů obyvatel EU je vystaveno nadlimitnímu hluku s intenzitou přesahující 65 decibelů.
  • V Evropě je dlouhodobý vliv hluku z dopravy příčinou přibližně tří procent všech úmrtí na srdeční selhání.