JAK SE DOPRAVUJEME?

Dělba přepravní práce

Dělba přepravní práce udává poměr využívání dopravních prostředků v určeném území a čase.

Graf ukazuje, kolik Zlíňanů využije denně jednotlivé druhy dopravy.  „Ostatní“ uvádí kombinaci a jiné způsoby dopravy.


Ve Zlíně je dlouhodobě vysoký podíl chodců (asi 25 %) a moc se nemění. Podíl cyklistů je dlouhodobě nízký, pouze dvě procenta všech cest.

K přesunům ale dochází mezi městskou hromadnou a individuální automobilovou dopravou (IAD). Mezi roky 2001 až 2015 se poměr posunul o 40 % k IAD, ta teď tvoří největší dopravní zatížení města.

Vývoj znázorňuje graf.Rozdělení přepravních vztahů v IAD ukazuje poměry cest na území města podle zdrojů a cílů. Rozlišuje se:
  • doprava uvnitř města,
  • cílová a zdrojová doprava (cesty mezi Zlínem a jinými městy a obcemi),
  • tranzitní doprava (mimo město, jen projíždí).
Rozdělení přepravních vztahů IAD ve Zlíně v grafu:


Dělba přepravní práce z pohledu lidí

Pokud chceme zlepšit naše město, musíme se na ně naučit dívat z pohledu těch, kteří zde žijí. A naučit se znát jejich potřeby. Jinak se pohybují po městě děti a teenageři, jinak cestují ženy: jiné dopravní prostředky využívají senioři a jinak se chovají muži. I délka našich cílů a délka cesty rozhoduje o využití nejvhodnějšího dopravního prostředku. Do 500 m to může být chůze, do 3 km jízdní kolo, atd., vzájemná kombinace v čase i místě se nevylučuje. Tyto údaje poskytuje průzkum dopravního chování, nebo také dělba přepravní práce.

Kompletní zprávu o dělbě přepravní práci najdete zde.

Co by vás také mohlo zaujmout:

CO NÁM TAKÉ MOHOU ŘÍCI ČÍSLA?

Inspirace z Grazu

Nicméně chceme, aby údaje daleko více vypovídaly o nás, o obyvatelech našeho města. Isnpirací nám jsou údaje z rakouského Grazu, které představují jak se dopravují, děti, ženy, muži, senioři. Zvláště na poslední skupinu se hodně zapomíná a při navrhovaných opatřeních chceme na ně pamatovat.

Jinak cestují děti:

Jinak cestují ženy:

Jiné dopravní prostředky využívají senioři:

A jinak se chovají muži:

V dopravních zácpách ztrácíme všichni stovky hodin. Jízdní kolo je do vzdálenosti 3 kilometrů nejrychlejší dopravní prostředek. Pokud na jednu cestu z pěti vezmeme kolo, půjdeme pěšky nebo využijeme veřejnou dopravu, znamená to více místa k parkování, volnější i bezpečnější ulice.