CHARAKTERISTIKA MĚSTA

Město Zlín má specifický urbanismus historické parcelace a prvorepublikového funkcionalistického města zeleně, s hlavními dopravními tepnami vedoucími centrem města.


Rok 1937


Rok 1985


Rok 2017

Snahou města je řešit stávající dopravní propojení městem a snížení automobilové dopravy v centrální části. Automobilová doprava však je a nadále bude součástí veřejného prostoru města.Město se postupnou revitalizací veřejných prostor snaží navazovat na principy živého města a nabídnou občanovi možnost bezstarostného pohybu v jeho centrální části.


Stručně a rychle:
 

  • Hospodářské, správní, kulturní a vzdělávací centrum jihovýchodní Moravy
  • sídlo Zlínského kraje
  • 74 742 obyvatel (k 31.12.2015)
  • Město se nachází na pomezí Valašska, Slovácka a Hané, sami Zlíňané se hrdě hlásí k Valašsku
  • Příhraniční polohou má město sníženou kvalitu dopravního napojení
  • Ještě na konci 19. století byl Zlín malou obcí na jihu chudého Valašska, kterému se industrializace vyhýbala.
  • První polovina 20. století změnila Zlín v moderní průmyslové město díky vybudování obuvnického konglomerátu rodiny Baťa.
  • Po roce 1989 nastal ve Zlíně prudký růst podnikatelsko-obchodních aktivit, které dnes daleko převyšují republikový průměr → rozvoj obchodu, služeb, vědy a výzkumu, vzdělávacích institucí, kreativních podniků, IT firem.
  • Transformace mají významný vliv na dopravní a urbanistickou strukturu.