CHARAKTERISTIKA MĚSTA

Město Zlín má specifický urbanismus historické parcelace a prvorepublikového funkcionalistického města zeleně, s hlavními dopravními tepnami vedoucími centrem města.


Rok 1937


Rok 1985


Rok 2017

Snahou města je řešit stávající dopravní propojení městem a snížení automobilové dopravy v centrální části. Automobilová doprava však je a nadále bude součástí veřejného prostoru města.Město se postupnou revitalizací veřejných prostor snaží navazovat na principy živého města a nabídnou občanovi možnost bezstarostného pohybu v jeho centrální části.


Stručně a rychle:

  • Hospodářské, správní, kulturní a vzdělávací centrum Jihovýchodní Moravy
  • Sídlo Zlínského kraje
  • 74 742 obyvatel (k 31.12.2015)
  • Nachází se na pomezí Valašska, Slovácka a Hané, sami zlíňáci se považují za hrdé valachy
  • Příhraniční poloha se sníženou kvalitou dopravního napojení
  • Ještě na konci 19. století byl Zlín bezvýznamným zapadlým městečkem, kterému se industrializace vyhýbala.
  • Během první poloviny 20. století se změnil v moderní průmyslové město - sídlo konglomerátu Baťa.
  • Na přelomu 20. a 21. století význam průmyslu ve městě upadá → rozvoj obchodu, služeb, vědy, výzkumu, vzdělávacích institucí, kreativních podniků, IT firem…
  • Transformace mají významný vliv na dopravní a urbanistickou strukturu.