MĚSTSKÁ LOGISTIKA A PŘEPRAVA ZBOŽÍ

CÍL

Chceme zmírnit problémy s nákladní dopravou a přispět k udržitelnému rozvoji našeho centra města. To vyžaduje důkladné plánování, výzkum a testování možností a komunikaci s podniky, obchody i přepravci.

Naše centrum města není uzpůsobeno požadavkům na přepravu zboží a nákladů v takovém rozsahu, který by pokryl náročné požadavky společnosti ve 21. století. Navíc je nákladní doprava spojena s výrazným zatížením životního prostředí ve městech (hluk, vibrace, znečištění ovzduší, poškození historických budov, kongesce).

NÁVRHY Z GENERELU DOPRAVY MĚSTA ZLÍNA


Omezení nákladní dopravy
Návrh počítá s koridory průjezdu nákladní dopravy městem pouze po stávajících silnicích I/49,resp. I/69, II/ 490, II/497, III/4972, III/49016, III/43829 a dále po ulicích Podvesná XVII, K Jaroslavicím, Návrší a Anenská. Návrhovými stavbami zajištujícími koridor průjezdu nákladní dopravy jsou D49, přivaděč Fryšták, Prštenská příčka a obchvat Zálešné. Jsou podporovány stávající zákazy vjezdu i mimo ZÁKOS.

Návrh počítá se zákazem vjezdu nákladních vozidel nad 6t mimo dopravní obsluhy do lokalit Štípa, Kostelec, Lešná a Velíkova z důvodu zamezení průjezdu nákladních vozidel mimo D49. Dále jsou omezeny pro nákladní vozidla nad 6t ulice Okružní, K Pasekám, Gahurova, Benešovo nábřeží, Sokolská v úseku obchvat Zálešné-Benešovo nábřeží, Dlouhá a část Pravobřežní komunikace.

Návrh počítá se zákazem vjezdu nákladních vozidel nad 3,5 t mimo dopravní obsluhy na ulice Zlínská, Středová, Pasecká, K Pasekám, Pod Mladcovou, Hrabůvky, Pod Strání, Náves Louky, K Luhám, U Dřevnice, Zadní Luhy, třída Svobody, Tyršova, Jar. Staši, Husova, Hřbitovní, Svat. Čecha, Nerudova, Mostní, Šedesátá, J. A. Bati, Dvacátá, Vavrečkova, Trávník, Tyršovo nábřeží, Benešovo nábřeží, Kvítková, Lorencova, Díly III, Hornomlýnská, Broučkova, Slovenská, Cecilka, Vrchy a Zelená.
Návrh omezení nákladní dopravy na ZÁKOS je přehledně zobrazeno ve výkresové části.

DALŠÍ INSPIRACE PRO NAŠE MĚSTO

  • sloučení dodávek zboží (logistická centra, sdílení vozidel, vytváření bloků pro obsluhu nákladními vozidly a podobná organizační opatření)
  • centralizace míst a harmonizace časových plánů pro nakládku a vykládku zboží
  • využití nízkoemisních/bezemisních vozidel (vč. elektrických vozidel, ale i jízdních kol apod.)
  • organizační opatření (omezení vjezdu nákladních vozidel apod.)
  • využití informačních technologií (komunikace s dopravními operátory přes internet, interaktivní mapa na kalkulaci optimálních tras apod.)

MOHLO BY VÁS ZAUJMOUT

  • Automatizace ve městech: příležitost či hrozba? V poslední době stále častěji slyšíme, jak moderní technologie zlepší život člověku. Nicméně ne vše, co se třpytí, je zlato. Možná se to týká i vozidel s autonomním řízením. Je třeba umět naslouchat více hlasům. Proto pro vás zveřejňujeme tři články k dané problematice. 1. článek - Vozidla s autonomním řízením mohou zvyšovat problémy s dopravním přetížením ...více
  • Vídeň hostila úspěšnou konferenci k cyklistické logistice v Evropě. Ve městech celého světa můžeme sledovat rychlý nárůst použití nákladních jízdních kol, která jsou prospěšná jak z hlediska životního prostředí, tak z hlediska firemní ekonomiky. Náklady na pořízení a údržbu jsou mnohem menší než v případě automobilových dodávek a konkrétně v městském prostředí už nákladní kola dokázala, že jsou rychlým, spolehlivým ...více