PARKOVACÍ POLITIKA & DOPRAVA V KLIDU

Veřejný prostor je vysoce cenným statkem. Nemůže být podřízen jen potřebám motoristů, ale musí též sloužit pestrému městskému životu.


CÍL:

Je třeba vytvořit takovou parkovací politiku, která si dokáže poradit s negativním vlivem automobilové dopravy ve městě, a přitom podpořit podnikání a ekonomiku měst. Jde tedy především o hledání rovnováhy.

K politice veřejného parkování neodmyslitelně patří jisté napětí mezi třemi hlavními cíli, které má většina měst: rozvoj místní ekonomiky (zachování ekonomické životaschopnosti), zvyšování příjmů z poplatků za parkování a řízení poptávky po dopravě. Druhé dva cíle znamenají nutnost snižovat počet parkovacích míst a/nebo zavádět poplatky za jejich použití, zatímco v rámci prvního cíle se obvykle tvrdí, že je třeba vybudovat co největší možný počet parkovacích míst, aby se nestalo, že některá komerční aktivita nebo vnitřní investice související s automobilovou dopravou z oblasti zmizí. Ačkoliv optimální rovnováhy mezi těmito třemi cíli nelze vždy dosáhnout, je zřejmé, že pokud jeden z nich převáží na úkor ostatních, ocitnou se město pod značným tlakem veřejnosti.

Všechny podklady z generelu dopravy Zlína k parkovací politice lze stáhnout na tomto odkaze - http://www.zlin.eu/generel-dopravy-pro-mesto-zlin-cl-2238.html

Pro konkrétní opatření se inspirujeme v odborné literatuře.

KONKRÉTNÍ NÁVRHY Z GENERELU DOPRAVY ZLÍNA

Řešení problematiky parkování v centru města bude založeno na změně a rozšíření jeho regulace. Ta bude více orientována na ochranu rezidentů a krátkodobých návštěvníků (v řádu minut až několika málo hodin). Naopak zaměstnanci a dlouhodobí návštěvníci (v řádu více hodin až dnů) budou situováni za hranicí regulované oblasti centra. V obytných oblastech s vícepodlažní zástavbou půjde především o rozšíření nabídky parkovacích ploch, avšak s ohledem na dostupný prostor a minimalizaci dopadů na zeleň. Dalším možným nástrojem je zavedení regulace v podobě rezidentních zón.


Doprava v klidu - návrhy z generelu dopravy

doprava-v-klidu-fin.pdf (5.1 MB)
Ke stažení

Příklad k zamyšlení

V jednom městě postavili 15 nových parkovacích míst, protože si to přála veřejnost. Jenže vznikly na místě, kde si ještě před nedávnem hráli kluci fotbal, jenže těch se nikdo nezeptal, co si přejí. Prostě vše má svůj rub a líc.

Politika a management parkování jsou klíčové oblasti pro městskou mobilitu a zvládnutí jejích negativních dopadů. Je třeba ověřit skutečnou poptávku po parkovacích místech a je třeba se ptát, zda skutečně bude růst poptávka po vlastnictví aut.