VEŘEJNÁ DOPRAVA & INTERMODALITA - "KNIHOVNA"

STATUS QUO

Současný život ve městech s sebou přináší mnohá úskalí. Ta jsou v poslední době spojena především s vysokou mírou využívání individuální automobilové dopravy a se všemi negativními vlivy, které k ní bohužel neodmyslitelně patří. Ideální způsob dopravy v městském prostředí představuje kombinace udržitelných forem městské dopravy, respektive městské mobility. Těmi jsou kombinace pěší chůze, veřejné hromadné dopravy a cyklistické dopravy. Tyto dopravní módy na rozdíl od automobilové dopravy prakticky nevytváří žádná negativa a naopak pomáhají utvářet zdravé, bezpečné a přívětivé městské prostředí.

V tomto modelu hraje hlavní roli veřejná hromadná doprava, která představuje páteř každého udržitelného systému městské mobility. Veřejná hromadná doprava je dostupná všem obyvatelům města bez ohledu na jejich sociální postavení, zdravotní stav nebo věk. Prakticky všechny významné cíle našich cest jsou dosažitelné kombinací chůze a veřejné hromadné dopravy.

Pokud chceme hovořit o Městech s dobrou adresou, pak veřejná a městská hromadná dopravaje jedním z nejdůležitějších pilířů řešení mobility a dopravy, zvláště ve většich městech. Jedná se ovšem o natolik specifické téma, že si vyžaduje naprosto samostaný přístup. Vnímáme, že v této oblasti se pohybuje řada odborných organizací a spolků, které se problematice věnují desítky let a nechceme jejich práci na tomto webu "dublovat". Jako příklad lze uvést:

Nicméně stále na konferencích o veřejné dopravě se objevují názory, žecyklistická doprava patří do "lesa", nikoliv do "města". Proto je nutné stále dokola hovořit o sjednocování těchto témat, nikoliv o jejich rozdělování.

Vzhledem k tomu, že společná řeč byla již nalezena se Svazem cestujících ve veřejné dopravě, pak právě tento svaz je patronem této sekce, Pevně ale věříme, že i ostatní organizace se přidají k podpoře značky Město s dobrou adresou.

Mottem svazu je citát Enrique Penalosy, starosty mnohamilionové Bogoty: „Úspěšné město je to, kde bohatí jezdí veřejnou dopravou a nikoliv to, kde chudí jezdí autem.“

Nemusíme ale jezdit až do Bogoty, stačí případ obyvatele Dubu nad Moravou, obce ležící necelých deset kilometrů od Olomouce. Jeho příběh zazněl na dubnové konferenci Města s dobrou adresou. Město Olomouc může podpořit dopravu na území města. Ale co nabídnout lidem, kteří každý den dojíždějí do Olomouce za prací autem? Můžeme diskutovat o tom, jak se zvyšuje používání automobilů, kterým dochází k přetížení mnoha úseků silnic a dojížďka do zaměstnání se tak stále prodlužuje. Kde jsme byli před rokem za 10 minut, dnes nám cesta trvá 20 minut. A co když ještě musí lidé pravidelně odpoledne vozit děti do kroužků z vesnic do měst a zpět? Pokud by existovala jiná možnost komfortní dopravy, rádi by ji využili.

Odpovědí na tuto výzvu je komfortní a efektivní veřejná doprava. Je zcela zřetelné, že existuje jasný potenciál pro zefektivnění veřejné dopravy prostřednictvím její podpory. To znamená, že existuje nutnost takových zásahů do infrastruktury veřejné dopravy, aby bylo pro ekonomicky aktivní obyvatelstvo užitečnější využívat právě tento druh dopravy. Zajištěním každodenních přepravních potřeb obyvatel hromadnými dopravními prostředky povede k uvolnění dopravy jako takové, včetně výrazného dopadu na životní prostředí. Aby mohla být veřejná doprava konkurenceschopná (tzn. více preferovaná v dojíždění za prací či do školy), je nutné neustále zvyšovat kvalitu i rozsah nabídky.

Jak změnit dopravní chování dojíždějících a jak je přesvědčit, aby využívali veřejnou dopravu? Odpověď vám mohou dát přiložené informace, kteří byly přeložené ze zahraničního projektu Transport Learning. Přehled 8 anotací pilotních projektů z tohoto projektu si můžete prohlédnout na tomto odkaze.

Vazba na cyklistickou dopravu je popsána v Cyklistické akademii, lekci Intermodaita.