STÁLE SE VZDĚLÁVÁME

Stále se vzděláváme a rádi vám informace předáme

 • Nabídka spolupráce na rozvoji problematiky plánování městské mobility prostřednictvím projektu (Novinka z 26.4.2017). Několik českých měst má již zpracován Plán udržitelné městské mobility (PUMM), např. Ostrava, Opava, Plzeň, v některých se právě zpracovává (Olomouc, Brno, Praha, Liberec a Jablonec). Další města se pak připravují na zpracování svého prvního PUMM (Jihlava, Karlovy Vary). Vzhledem k tomu, že PUMM není jednorázový dokument, ale proces, pak je jedno, zda město takový ...více
 • Představujeme Německou agenturu pro životní prostředí (UBA). Platforma značky Město s dobrou adresou stále hledá nové inspirace pro svou činnost. Jednou z organizací, kterou se chce inspirovat platforma, je Německá agentura pro životní prostředí (UBA), Od svého založení v roce 1974 se UBA stala nejvýznamnější německou agenturou pro ochranu životního prostředí. Z jejich stránek jsme nechali pro vás přeložit základní charakteristiku ...více
 • Představujeme program URBACT III a síť CityMobilNet. Dovolujeme si vám představit jeden z možných zdrojů finančních prostředků EU, které vašemu městu či obci mohou pomoci se zaváděním udržitelné městské mobility. Tentokrát se jedná o program URBACT III, který je zaměřen na meziregionální spolupráci. Podílí se na spolufinancování sítí měst, ve kterých se města učí jedno od druhého a jejichž účelem je vyvíjet ...více
 • Summit ITF v Lipsku bude také diskutovat na téma udržitelné aktivní mobility (informace z 06.05.2017). Dopravní experti budou na summitu ITF (International Transport Forum - Mezinárodní dopravní fórum) diskutovat také na téma "Jak na národní úrovni správně řídit a vést oblast udržitelné aktivní mobility." Akce proběhne dne 1.6.2017 Jaká je dobrá praxe a jaké jsou zásadní překážky pro kvalitní národní/federální řízení v oblasti pěší a cyklistické dopravy, které ...více
 • 4. evropská konference o plánech udržitelné městské mobility (SUMP). Informace z 5.5.2017. V Dubrovníku se 29. a 30. března 2017 sešlo 400 odborníků z oblasti dopravního plánování a výzkumu, rozvoje dopravy a dopravních strategií a politik, aby v rámci 4. evropské konference o plánech udržitelné městské mobility diskutovali o nových přístupech a strategiích plánování a vzájemně sdíleli úspěšná řešení a inovace. Pod názvem „Inteligentní plánování ...více
 • Projekt RESOLVE pomáhal městu Opava. V Opavě proběhl dne 15.3.2017 workshop projektu RESOLVE za přítomností 5 mezinárodních expertů, zástupců kraje a odborníků z řad Magistrátu města Opavy. Cílem projektu je pomoci přenést zahraniční know-how v oblasti dopravy a mobility do našich měst. Workshop sice proběhl v Opavě, ale jeho výstupy jsou uplatnitelné v každém městě. Níže uvedený zápis je z diskuze ...více
 • MMR od 1.1.2017 realizuje projekt na téma "Partnerství městská mobilita" (PUM).
 • Německá iniciativa The German Partnership for Sustaina­ble Mobility (GPSM). GPSM podporuje komplexní realizaci opatření v oblasti udržitelné mobility a zelené logistiky. Ve spolupráci s různými subjekty na pozadí ekonomiky, vědy a společnosti se snaží prozkoumat a připravit pro realizaci širo­ké spektrum možných koncepcí, opatře­ní a technologických řešení pro dopravní sektor.
 • Globální projekt Sustainable Urban Transport Project (SUTP; Projekt udržitelné městské dopravy), který šíří informace týkající se udržitelné městské mobility; konkrétně jde o příklady dobré praxe, politické poradenství a budování kapacit (www.sutp.org). MSDA chce implementovat tyto poznatky do českého prostředí, zaměřit se na vybudování kvalitní databáze českých a zahraničních příkladů a podtrhnout tak význam kvalitního řešení městské mobility, veřejného prostoru a dopravy.
 • Bohatá databáze příkladů z webu www.eltis.org.
 • Novinky a články jsou postupně překládány a umísťovány do AKTUALIT na webu www.dobramesta.cz
 • Úzká spolupráce s TU Dresden, zejména s Prof. Dr.-Ing. Gerdem-Axelem Ahrensem a s městem Lipsko, které často pracuje s termínem "dobrá adresa". Mnohé informace a zkušenosti pak vychází z letní školy udržitelné městské mobility, která proběhla ve dnech 15.-19.8.2016 v Lipsku.