CYKLISTICKÁ DOPRAVA

Jízda na kole je efektivní na krátké vzdálenosti,

utváří
příjemné prostředí,

prospívá
fyzicky i duševně.

Jízdní kolo
je chytré využívat!


CÍL

Ačkoli jízda na kole je ve městě ideální na cesty do vzdálenosti pěti kilometrů, Zlíňané ji využívají jen ve dvou procentech všech svých cest v běžném pracovním dni. Kolo lze také využít při cestách nad pět kilometrů − dá se na něm pohodlně a rychle dojet k nejbližšímu dopravnímu terminálu nebo přestupnímu uzlu, dál cestovat veřejnou hromadnou dopravou a cestu zakončit chůzí.

Cílem naší strategie je navýšení cyklodopravy na dvojnásobek až trojnásobek do roku 2035. Předpokladem k tomu je vytvořit bezpečné podmínky pro efektivní provoz na kole při cestách do práce, školy, za nákupy nebo za zábavou.

Bude nutné doplnit síť cyklotras, a to jak samostatných stezek a smíšených stezek pro chodce a cyklisty, tak i vyhrazených cyklopruhů a piktogramových koridorů na vybraných silnicích. S tím souvisí budování zázemí pro parkování jízdních kol. Dále také systém B+R (kombinace veřejné hromadné dopravy a cyklodopravy), bikesharing (sdílení jízdních kol) a půjčovny.

Užitečné odkazy:

STÁVAJÍCÍ STAV

 • rostoucí síť cyklostezek dosahuje délky 23 Km
 • První piktogramový koridor pro cyklisty na ul. Štefánikova
 • Pěší zóny v centru města přístupné jízdě cyklistů
 • Obousměrná jízda cyklistů v jednosměrkách
 • Nicméně: V současné době není základní kostra cyklistických komunikací dobudována. Především chybí skelet tras v městském prostředí, který by propojoval centrum města, Jižní svahy, Letnou, Podhoří, Univerzitu T. Bati, Lesní čtvrť, Boněcko, Příluky a Malenovice. Dostupnost území cyklistickou dopravou, využívající cyklistické trasy, se tedy dá charakterizovat jako nedostatečná. Proto se více využívá komunikací s automobilovou dopravou a to i těch s poměrně vysokou intenzitou silničního provozu. Tento stav představuje značné riziko a odpovídá tomu také vysoký počet dopravních nehod s účastí cyklistů.


KONKRÉTNÍ NÁVRHY Z GENERELU DOPRAVY ZLÍNA

Následuje výčet doporučených přednostních ucelených tras cyklistické dopravy, součástí tras jsou také přejezdy pro cyklisty v křižovatkách, případně úseky zajišťující vazby do území. Dále stručná charakteristika a popis tras, včetně uvedení hlavních potenciálních rizik a problémů k dalšímu prověření.

Cyklistické trasy západ-východ
 • a) trasa od Otrokovic po levém břehu řeky Dřevnice, levobřežní komunikace, ulice Jateční, Hlavničkovo nábřeží, Tyršovo nábřeží, Fügnerovo nábřeží, Havlíčkovo nábřeží, Peroutkovo nábřeží, trasa po levém břehu řeky Dřevnice, ulice Pekárenská, trasa po pravém břehu řeky Dřevnice s návazností na Lůžkovice a Želechovice nad Dřevnicí
 • b) trasa odpojující se od ulice Jateční, ulice Přímá, v jižní poloze podél třídy T. Bati, průchod přes prostor náměstí Práce, ulice Štefánikova, Osvoboditelů, třída T. Bati, Podvesná XVII s napojením na trasu Havlíčkovo nábřeží

Přípojné trasy od severu
 • c) ulice Pasecká, K Pasekám, Nábřeží s napojením na trasu Hlavničkovo nábřeží
 • d) ulice Okružní, Nad Stráněmi, Družstevní, Gahurova, Výletní s napojením na trasu Tyršovo nábřeží
 • e) ulice Středová, Podlesí v úseku Podlesí V-Okružní, ulice Nad Vývozem, Na Výsluní, Sokolská s napojením na trasu Tyršovo/Fügnerovo nábřeží
 • f) trasa od Lukova, podél ulic Štípská, přes Lázně Kostelec, podél Fryštáckého potoka s napojením na trasu Havlíčkovo nábřeží, pokračování v ulici Fügnerovo nábřeží, Dlouhá s napojením na trasu podél třídy T. Bati

Doplňkové trasy v oblasti centra města
 • g) propojení mezi trasami v ulici Dlouhá a v prostoru náměstí Práce, ulicemi Benešovo nábřeží s propojem na Tyršovo nábřeží, Trávník přes dopravní terminál Zlín střed a ulicí Desátá s pokračováním přes podchod do prostoru náměstí Práce
 • h) trasy navazující na pěší zónu, ulice Bartošova, Soudní, Rašínova, třída T. Bati v úseku Gahurova-Dlouhá, ulice Školní a prostor náměstí Míru a sadu Svobody
 • i) trasa Gahurova od ulice Trávník, přes dopravní terminál Zlín střed s napojením na trasu Štefánikova, včetně odpojení do ulice J.A. Bati na trasu v ulici Desátá

Cyklistická doprava - návrhy z generelu dopravy

cyklisticka-doprava-text.pdf (1.5 MB)
Ke stažení


MOHLO BY VÁS ZAUJMOUT

 • Bohatá galerie novinek je na webu Asociace měst pro cyklisty - www.cyklomesta.cz, partnera Akademie městské mobility
 • Příklady Dobré praxe - nástroje podpory cyklistické dopravy (organizační, finanční, průzkumy, analýzy)
 • Příklady Dobré praxe - cyklistická infrastruktura
 • Příklady Dobré praxe - kampaně, marketing cyklistické dopravy
 • Příklady Dobré praxe - web www.cyklokonference.cz
 • Cyklomagistrály u nás a v zahraničí. Česká republika dnes nabízí zhruba kolem 3 000 kilometrů chráněných cest pro bezpečnou jízdu na kole. Zatím ale chybí jejich propojení do ucelené sítě, která vzniká jen pomalu. Díky úsilí mnoha lidí se daří budovat už v několika regionech sítě páteřních tras v kvalitě, na kterou jsou zvyklí návštěvníci z cyklisticky vyspělých zemí. Pomoci rozvoji takzvaných ...více
 • Lidové hlasování: Berlín dostane zákon o cyklistice. Iniciativa Lidové hlasování jízdní kolo postupuje: Jako první spolková země ustanoví Berlín v textu zákona podporu cyklistické dopravy (dále CD). 6. dubna 2017, zdroj: ZEIT ONLINE Cristina Gotardi Unsplash.com Berlín dostane jako první spolková země zákon o jízdním kole. Záměr, za který se zasazuje iniciativa Lidové hlasování jízdní kolo (LHJK) , má být uskutečněn ...více
 • Wroclav - město cyklistů. Už se vám stalo, že jste se vrátili ze západu (Německo, Holandsko, Dánsko) a posteskli jste si, proč to takhle nefunguje i u nás? Horší je, že už ani nemusíte jezdit na západ, stačí jen do Polska, třeba do Wroclavi a ten stesk můžeme mít taky. Pár postřehů od naší zpravodajky, která zde ...více
 • Jak byste řešili cyklodopravu v extravilánu? Často slyšíme, že Česko by se nemělo srovnávat s Německem, Nizozemskem, či Dánskem, že zde prý mají jinou kulturu a lidé jsou k sobě ohleduplnější. Nicméně i přesto uvádíme příklady vedení cyklistické dopravy v zahraničí (zatím na příkladu Spolkové ...více
 • Úvaha - Kolik klíčů je potřeba k podpoře cyklistiky? Kdysi začátkem roku 2014 jsme v Česku definovali 7 klíčů pro podporu cyklistické dopravy - http://www.cyklokonference.cz/strategicky-plan/nepopsany-list-papiru/7-klicu-k-cyklomestu/. V Kodani stačí jen 5 - https://www.youtube.com/watch?v=jeoDTiJWetI . Ať už jich je 5, nebo 7, vždy je potřeba někoho, kdo ty klíče vezme a začne odemykat jednotlivé ...více
 • Berlín a Neratovice. Berlín dostane jako první spolková země zákon o jízdním kole. Do roku 2015 by měl podíl cyklodopravy vzrůst na 20 %. K tomu má sloužit celá řada opatření, mezi jiným i zavedení souvislé sítě chráněných komunikací pro jízdu na kole. Je ale otázkou, kdy tato kultura ...více
 • Trendy Evropské komise v oblasti cyklistické dopravy. "Jízda na kole je efektivním způsobem využití drahého a velmi vzácného prostoru v městských oblastech, a navíc jde o zdravý, čistý a levný způsob. Potenciál cyklistické dopravy je skutečně obrovský, vždyť téměř polovina všech cest, které ve městech připadají na automobilovou dopravu, je kratších než 5 km." Evropská komise. Přesně tento odstavec je zveřejněn ...více
 • Na kole v zimě – stejné problémy rok co rok. Zima přichází – alespoň na severní polokouli. V tomto chladném období se cyklisté potýkají s obtížemi jako přítmí, sníh, kluzké cesty. Znamená to ale automaticky, že proto jezdí na kole míň nebo že jízda není bezpečná? Jaká opatření mohou cyklistickou dopravu v zimě podpořit? Zdroj:http://www.sutp.org/en/news-reader/winter-cycling-addressing-the-challenges-year-after-year.html ...více
 • ČTK o Cyklostrategii. Praha 5. ledna (ČTK) - Výstavba cyklostezek si v Česku mezi roky 2000 a 2015 vyžádala téměř 1,7 miliardy korun ze státního rozpočtu. Ročně je na podporu projektů souvisejících s cyklistikou v rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) vyčleněno 150 milionů Kč. Tuto částku se ale dlouhodobě nedaří plně vyčerpat zejména kvůli nedostatkům v dokumentacích ...více
 • Připravuje se Cyklostrategie EU. O Cyklostrategii EU: „Podaří-li se motivovat víc lidí, aby jezdili na kole častěji, může to přinést společensko-ekonomické přínosy v hodnotě miliard eur. Proto se partneři z různých oborů a odvětví spojili a vytvořili návrh Cyklostrategie EU, která doporučí cíle a stanoví opatření ...více
 • Na kole do budoucnosti: nový přístup k infrastruktuře, nový přístup k vytváření politiky na úrovni EU. Snaha o zdvojnásobení podílu cyklistické dopravy v příštích deseti letech doslova volá po vypracování řádné evropské cyklostrategie. Evropská cyklistická federace se stálým zastoupením Slovenské republiky v EU společně s evropským projektem CHIPS ...více
 • Průzkum zjistil silnou podporu veřejnosti pro strategická doporučení pro budoucí Cyklostrategii EU. Měla by Evropská unie usilovat o zdvojnásobení podílu cyklistické dopravy během následujících deseti let? A měla by proto nejméně 10 % evropských fondů pro dopravu vyčlenit na dopravu cyklistickou? ​Tohle jsou jen 2 z 15 prohlášení/otázek, které tvoří průzkum k tematice Cyklostrategie ...více
 • Workshop Koordinační místa a cyklistická doprava v EU. V souvislosti s přípravou evropské Cyklostrategie a s naplňováním tzv. Lucemburské deklarace, kterou podepsali evropští ministři dopravy v říjnu 2015, přinášíme ještě zpětně zprávu z 16. června 2016, kde v Delftu proběhl workshop na téma Koordinační místa iniciovalo nizozemské ...více
 • Babylonský zmatek kolem cyklistických dálnic. Evropská cyklistická federace nyní monitoruje, že se v mnoha zemích budují tzv. cyklistické dálnice, které mají podpořit a usnadnit dojíždění cyklistů na větší vzdálenosti. Každá z těchto zemí však používá jiné termíny v jiném ...více
 • Na Slovensku si před jízdou na kole můžete dát dvě piva. Novela silničního zákona, která platí u našich slovenských sousedů od začátku roku, povoluje cyklistům při jízdě 0,5 promile alkoholu. To platí ale pouze pro území obce a na cyklostezkách. Jízda v opilosti mimo obec je i nadále nepřípustná. Nadále se tak rozevírají ...více
 • Víc cyklistů a méně aut v rakouské Vídni. Počet aut na ulicích hlavního města Rakouska klesá, zatímco počet cyklistů roste – to nám říkají nová data vídeňského dopravce Wiener Linien. Analýza dopravního sčítání motorových vozidel v letech 2010 až 2015 ukazuje pokles automobilové dopravy o 6,3 % ...více
 • Video z Rotterdamu - stojany na nádraží. Podívejte se na video "Parkování pro kola na rotterrdamském hlavním nádraží" - Najdete zde inspiraci pro kapacitní parkoviště pro kola (u velkých firem, nádraží ...). Stojany lze umístit i pod venkovní přístřešky (tak je řešeno parkoviště např. v rakouském Grazu ...více
 • Jak se naučili řešit průjezd křižovatkou v Holandsku? Jak se naučili řešit průjezd křižovatkou v Holandsku? Zásadní je že cyklista má přednost před autem ovšem celý design křižovatky vypadá velmi lákavě. Dočkáme se něčeho podobného také v ČR? https://m.youtube.com/watch?time_continue=7&v=FlApbxLz6pA&ebc=ANyPxKoho7NFfEBdBcIaLNzyczabBMq9k_BCaZFML4A-0NmA4C8KmWnSdqvfBdn5PHCmj3hWaNsFJunction ...více
 • Cyklostrategie - bilancování. Dne 25.10.2016 se uskutečnilo pracovní setkání zástupců jednotlivých ministerstev, aby společně vyhodnotili průběžné naplňování Národní strategii rozvoje cyklistické dopravy ČR pro léta 2013–2020, kterou vláda České republiky přijala usnesením vlády č. 382 ze dne 22. května 2013 (dále jen „Cyklostrategie“). Výsledný dokument následně bude předložen jako Informace ...více
 • Dnes to není možné, ale snad za 5-10 let už to bude samozřejmostí.Daná aktualita nevznikla proto, aby zpochybnila nějaké rozhodnutí, či stanovisko, ale chce ukázat, jak by se také dala řešit podpora cyklistické dopravy. Chce to ale kus osobní a také "politické" odvahy začít věci dělat jinak. Problém se dá popsat následovně. Chybí mezioborový přesah, plánování. Pojďme na dané téma zahájit diskusi. Přeci jen život není o institucích, ...více
 • Česká televize na ČT2 odvysílala dokument "Cyklisté versus auta". Na jaře v rámci festivalu Jeden svět, který pořádala organizace Člověk v tísni, byl i promítán film „Cars versus Bikes“. Včera pak tento film odvysílala ČT2. Film končil větou – „toto není válka, toto je město“. Film chtěl upozornit na skutečnost, jak lidem pomalu bereme možnost jezdit na kole na krátké vzdálenosti, tedy po městě. Ano, sice vyjet mohou, ale infrastruktura ...více
 • Maďarsko vydá miliony na rozvoj cyklostezek . Maďarské ministerstvo národního rozvoje oznámilo, že do rozvoje cyklistické infrastruktury chce investovat 30 miliard forintů, což je zhruba 96 mil. eur. Financování je určeno především na rozvoj hlavních cyklostezek, které zahrnují části EuroVelo 6 mezi Atlantikem a Černým mořem a EuroVelo 11 ...více
 • Uherské Hradiště - Málo vzduchu škodí, proto se pumpa hodíUherské Hradiště se také přidalo k městům, kde myslí i na „drobnosti“, které podporují udržitelné způsoby dopravy ve městě. Veřejná pumpa na kolo, jako „první vlaštovka“, byla instalována na Moravském náměstí.
 • Otrokovice: Nová opatření mají zlepšit bezpečnost cyklistů. Cestování na jízdním kole v Otrokovicích by mělo být v příští cyklistické sezóně opět o něco bezpečnější a příjemnější. Tři nová cykloopatření na území města schválili otrokovičtí členové rady na svém posledním jednání. ...více
 • Ostrava propojuje stezky, plánuje bikesharing i soutěž pro školáky. S koncem roku naděluje statutární město Ostrava svým cyklistům několik dárečků. V listopadu byly dokončeny cyklistické pruhy a koridory na ul. Hornopolní směřují k sídlišti Fifejdy.a na stejném sídlišti byly v rámci regenerace propojeny stezky od ul. Lechowiczovy ke škole gen. ...více
 • Představujeme aktivity Nového Města nad Metují. Stále častěji se množí dotazy na roli cyklokoordinátira na městě. Přehled náplně je k dispozici zde. Nicméně pokud nemá k dispozici kolem sebe tým odborníků, podpořen politickým vedením, jeho úsilí může být marné. Možná i z tohoto důvodu přinášíme zápisy ...více
 • Jihlava má veřejnou pumpu pro uživatele jízdních kol. Veřejnou pumpu "Pro cyklistovu duši" pořídilo město Jihlava. V lokalitě sportovně relaxačního centra Český mlýn byla nainstalována u vchodu na dětské hřiště na odpočivadle asfaltového okruhu. Dohuštění kol s pomocí velké stabilní pumpy je o poznání snazší než ...více