POLITICKÉ DOKUMENTY / CHARTY / DEKLARACE / ZAJÍMAVOSTI

EVROPSKÁ KOMISE A MĚSTSKÁ MOBILITA

 • Městská mobilita z pohledu Evropské komise Jaký bude rok 2017? To nevíme, ale víme, že převážná většina obyvatel Evropy žije v městských aglomeracích, přičemž přes 60 % ve městech s více než 10 000 obyvateli. Svůj každodenní život tráví ve stejném prostoru a pro účely mobility používají stejnou infrastrukturu. Městská mobilita je zodpovědná za 40 % všech emisí CO2 ze silniční dopravy a až za 70 % ...více
 • Akční plán pro městskou mobilitu. O městské mobilitě můžeme vést spory, můžeme mít na ni různé názory, ale pokud člověk chce, tak si najde zdroje, které městskou mobilitu srozumitelně představují. Příkladem může zelená kniha „Akční plán pro městskou mobilitu“, kterou Evropská komise přijala dne 30 9. 2009. Součástí Akčního plánu je návrh dvaceti opatření, jak místní, regionální i státní ...více
 • Zelená kniha Evropské komise „Na cestě k nové kultuře městské mobility“. O městské mobilitě můžeme vést spory, můžeme mít na ni různé názory, ale pokud člověk chce, tak si najde zdroje, které městskou mobilitu srozumitelně představují. Příkladem může zelená kniha „Na cestě k nové kultuře městské mobility“, kterou Evropská komise přijala dne 25. 9. 2007. Touto Zelenou knihou nastavila Komise nový program pro městskou mobilitu v zemích ...více
 • Předseda výboru pro dopravu a cestovní ruch EK navštívil Česko
  Do České republiky dorazil předseda výboru pro dopravu a cestovní ruch EK Michael Cramer. Dokonce v úterý 20.9.2016 byl hostem pořadu Události, komentáře. Poslední otázku, kterou dostal, byla: "vysvětlete nám prosím pojem udržitelná mobilita". Více - http://www.ceskatelevize.cz/porady/1096898594-udalosti-komentare/216411000370920/ (53 minuta vysílání).

ĆESKÁ REPUBLIKA A PODPORA MĚSTSKÉ MOBILITY

  • Strategický rámec ČR 2030 a platforma Města s dobrou adresou. Dne 19.4.2014 byl Vládou ČR jednohlasně schválen Strategický rámec ČR 2030. ČR 2030 je umístěna na www.cr2030.cz, který lze propagovat. Tímto byla zahájena příprava implementačního dokumentu, který bezprostředně navazuje. Platforma značky Města s dobrou adresou je připravena pomáhat s jeho implementací v oblasti dopravy a mobility - více zde. Jak se zapojit? Strategický ...více
  • Dne 22.3.2017 byla schválena vládou "Politika ochrany klimatu ČR"Dne 22.3.2017 byla schválena vládou "Politika ochrany klimatu ČR". Realizace jednotlivých opatření a politik navržených Politikou v kombinaci s opatřeními navrhovanými ve Střednědobé strategii zlepšení kvality ovzduší v České republice (do roku 2020), Národním programem snižování emisí v ČR a Strategií přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR bude rovněž směřovat ...více
  • Co bychom měli vědět o Programech zlepšování kvality ovzduší?Programy zlepšování kvality ovzduší jsou spolu s Národním programem snižování emisí ČR hlavními nástroji zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, pro řízení kvality ovzduší v ČR. Programy zlepšování kvality ovzduší se vydávají v případě, že je v zóně nebo aglomeraci (PNG, 58 kB) (definované v příloze č. 3 zákona č. 201/2012 Sb.) překročen ...více
  • Publikace Signály Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) na téma čistá mobilita. Zveřejňujeme informaci o publikaci Signály, kterou každoročně vydává Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) na aktuální téma. Na rozdíl od ostatních publikací EEA je určena pro širší veřejnost a navíc i překládána do češtiny. Poslední Signály z roku 2016 jsou zaměřeny na téma čistá mobilita, stručné info k je možné stáhnout v elektronické podobě: ...více
  • MMR se zapojuje do podpory městské mobility. Od 1. ledna 2017 se Česká republika (prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj) stala spolukoordinátorem jednoho z 8 tzv. tematických partnerství, tj. 3letých projektů, a to konkrétně pro téma/partnerství městská mobilita (PUM). Spolupráci s druhým koordinátorem, městem Karlsruhe, MMR spustilo již na prvním společném setkání v Praze 29. listopadu 2016 – viz prezentace ...více
  • MMR, Evropský Habitat a Habitat III = závazek k nové městské mobilitě . Možná se už zapomnělo, že v Praze ve dnech 16. -18. 3. 2016 proběhla mezinárodní regionální konferencí OSN Evropský Habitat, která se zaměřila na rozvoj měst v oblasti městské mobility. Na konferenci, kterou organizovalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, přijelo do Prahy tisíce odborníků z celého světa. Tématem celé konference bylo „Bydlení v životaschopných městech“. ...více
  • Kdy bude v Česku vytvořen národní program na podporu a rozvoj udržitelné mobility? Na stránkách www.eltis.org byl zveřejněn článek na téma: "Italská Florencie dostane finance z národních fondů na podporu udržitelné mobility". Je sice pěkné, že italská Florencie dostane finance z národních fondů na podporu udržitelné mobility, ale je třenba se ptát, proč takovou možnost nemají česká města? Jedinou výjimkou je dotační titul ze SFŽP na kampaně, ale ...více

DEKLARACE A OBECNÉ PRINCIPY MĚSTSKÉ MOBILITY

 • Brémská deklarace z konference o plánech městské mobility z 14.4.2016;
 • Lipská deklarace z mezinárodní dopravního fóra z 19.5.2016, kterou dokonce podepsal ministr dopravy Dan Ťok;
 • 10 principů podpory udržitelné mobility dle německé "šablony."
 • Baskická deklarace a městská mobilita. Představujeme tzv. Baskickou deklaraci, významný dokument navazujícímu na Aalborskou chartu, který vznikl jako iniciativa globální platformy Sustainable Cities (http://www.sustainablecities.eu/).Baskická deklarace směruje obce a regiony k řešení témat, kde dvě se týkají aktivit platformy Města s dobrou adresou:1. dekarbonizace městských energetických systémů a snížení celkové ...více