VEŘEJNÁ DOPRAVA A INTERMODALITA

Veřejná hromadná doprava zmírňuje negativa automobilismu. Přispívá i ke zdravějšímu a příjemnému městskému prostředí.


CÍL

Naším cílem je dále zkvalitňovat veřejnou dopravu a učinit ji konkurenceschopnou vůči individuální dopravě. Chceme zvyšovat její kvalitu rozsahem nabídky systémů městské a příměstské hromadné dopravy. Naplnění cíle chceme prostřednictvím generelu dopravy Zlína. Informace k veřejné dopravě lze stáhnout na tomto odkaze - http://www.zlin.eu/generel-dopravy-pro-mesto-zlin-cl-2238.html. Dále se inspirujeme odbornou literaturou.

STÁVAJÍCÍ STAV

MHD provozuje ve Zlíně Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s. r. o. Tyto služby město ze svého rozpočtu trvale podporuje částkou přibližně sto milionů korun ročně, to je asi třetina ročních výdajů na dopravu.

Síť linek MHD je ve Zlíně hustá, to zaručuje dobrou dostupnost služeb. Propracované dispečerské řízení a systém preference vozidel MHD na světelných křižovatkách zase zajišťují vysokou spolehlivost spojů. Cestujícím slouží i informační systémy na zastávkách, ve vozidlech či webová aplikace s aktuální polohou spojů. Ke kvalitě služeb také přispívá možnost zakoupení jízdenky přes SMS.

Kvalita veřejné hromadné dopravy ve Zlíně v bodech:
 • Obsluha aglomerace Zlín + Otrokovice a několika sousedních obcí
 • Vysoká frekvence spojů ve špičkách
 • Moderní bezbariérový vozový park, některé vozy s wi-fi, pohodlné sedačky
 • Bezbariérové zastávky a stavba nových
 • Aktivní preference MHD na světelných křižovatkách, preferenční opatření na silnicích – vyhrazené pruhy


KONKRÉTNÍ NÁVRHY Z GENERELU DOPRAVY ZLÍNA


Lze MHD ve Zlíně zlepšit? Ano, rezervy jsou v kvalitě železnice a provázanosti složek veřejné hromadné dopravy, jejíž rozvoj by měl v souladu s Generelem zahrnovat tato opatření:

 • zavedení integrovaného dopravního systému (lepší návaznost spojů, zjednodušení tarifů, univerzální jízdenky),
 • modernizaci železniční tratě č. 331 Otrokovice – Zlín – Vizovice,
 • výstavbu přestupního terminálu Zlín-střed u autobusového nádraží (kombinace vlakové, regionální autobusové dopravy a MHD v jednom uzlovém bodu),
 • lepší dostupnost MHD v Baťově areálu, u Jižních Svahů, Lhotky, Chlumu, Malenovic, Prštného, Rybníků, Mladcové, Boněcka a Příluků. Zavedení nových linek, bezbariérové zastávky a přesun stávajících zastávek do výhodnější polohy,
 • budování atraktivních přestupů (P+R, B+R, tedy kombinace auta či kola s veřejnou dopravou),
 • ekologizaci vozového parku (snižování emisí a hluku),
 • zvýšení preference vozidel MHD na hlavních trasách a vybraných křižovatkách,
 • pokračování v rozvoji informačního systému pro cestující,
 • zvyšování komfortu (klimatizace, wi-fi),
 • zavádění systému D+R (při horší dostupnosti MHD služba na zavolání).


Velice důležitá je také dlouhodobá a systematická marketingová podpora využívání veřejné hromadné dopravy.

Veřejná doprava - návrhy z generelu dopravy

verejna-doprava-fin.pdf (4.1 MB)
Ke stažení


MOHLO BY VÁS ZAUJMOUT

 • Cestování vlakem se stalo fenoménem doby. Svaz cestujících ve veřejné dopravě vydal tiskovou zprávu (29.3.2017), ve které komentujeme statistiky počtu přepravených cestujících na železnici v ČR, které zveřejnilo ministerstvo dopravy.TZ: Cestování vlakem se stalo fenoménem doby, přeprava cestujících na železnici je nejvyšší v historii ČR. Přeprava cestujících na české železnici pokračuje v růstu již sedmým rokem v řadě. ...více
 • Regionální železnicí může jezdit třikrát více lidí než dnes (křest nové knihy – 23.3.2017). Vlaky v České republice přepraví téměř 177 milionů cestujících ročně. Výrazný potenciál růstu má regionální železniční doprava a příklady ze zahraniční i z České republiky ukazují, že je možné zvýšit počet přepravených cestujících během několika let na několikanásobek. To je jedno z hlavních poselství nové knížky Role regionální železnice ve 21. století. „Když ...více
 • Ve Frankfurtu představují studentské návrhy dopravních uzlů pro projekt CHIPS. Datum 21. února bylo už nějakou dobu jasně označené v kalendářích patnácti studentů dvou německých univerzit – Univerzity umění a designu v Offenbachu nad Mohanem a Univerzity aplikovaných věd ve Frankfurtu nad Mohanem. V tento den studenti představili své finální návrhy „Mobilních uzlů mobility“, jak znělo zadání. Německý partner projektu CHIPS Regionalverband ...více
 • Upoutávka: Konference Chytrá a zdravá doprava ve městech. 4. ročník mezinárodní odborné konference Chytrá a zdravá doprava ve městech už se blíží. Proběhne ve dnech 4.-5. dubna 2017. V názvu konference je sice dnes tolik oblíbené a používané slovo "chytrá", ale stejně zde budou řešeny hlavně otázky městské mobility, kam "smart" patří. Svým způsobem se jedná o další tematickou konferenci Města s dobrou adresou. Konference ...více
 • Veřejná doprava - 8 anotací pilotních projektů. Z dokumentu "Transport learning" bylo vybráno celkem 8 anotací pilotních projektů. Více najdete v dané dokumentaci. 1. DOPRAVNÍ ŠKOLENÍ V OBLASTI VEŘEJNÉ DOPRAVY Dopravní školení umožňuje pasažérům jezdit veřejnou dopravou svobodně, beze strachu a bez obav. Nejdůležitějšími cílovými skupinami jsou starší osoby, osoby se zdravotním postižením nebo s poruchami ...více
 • České dráhy evidují rostoucí zájem o přepravu cyklistů, letos jich bylo více o 8 % . Národní železniční dopravce České dráhy letos od začátku roku do září přepravil téměř tři čtvrtě milionu cyklistů, přibližně o 8 % více než loni. České dráhy nabízejí přepravu jízdních kol téměř ve všech svých spojích a v 6 000 spojích ...více
 • Novinky: Sdružení dopravních podniků
 • Novinky: Občanské sdružení MHD ŽIVĚ.cz
 • Novinky: Svaz cestujících ve veřejné dopravě