ZÁKLADNÍ KOMUNIKAČNÍ SÍŤ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Chceme navrhovat komplexní řešení, které se dívají na ulici a veřejný prostor jako celek. Na všech komunikacích ve městě (státních, krajských a místních) je potřeba řešit nejen automobilovou dopravu a obecné zásady bezpečnosti, ale i průjezd nákladní dopravy, řešení parkování, veřejnou, pěší a cyklistickou dopravu. Bez vzájemné komunikace vznikají zpravidla špatná řešení. Chceme proto zavést nová pojem do plánování uliční sítě - design ulice.

Inspiraci pro termín "design ulice" jsme našli v odborné literatuře. Je sice pravda, že žádná norma, vyhláška, ani zákon nehovoří o designu ulice, ale tímto krokem chceme podpořit návrhy komplexních řešení, které by se dívaly na ulici a veřejný prostor jako celek, kde by se současně řešila automobilová doprava, bezpečnost, průjezd nákladní dopravy, zeleň, parkování, veřejná, pěšícyklistická doprava.

Praxe totiž ukazuje, že zejména na státních a krajských komunikacích, které procházejí městem, tato teorie nefunguje. V jakém duchu budou tedy probíhat rekonstrukce zlínských ulic. Pro inspiraci je zde vložena prezentace rekonstrukce lipské ulice George-Schumann-Strasse a pražské Vinohradské ulice. Něco takového by mohlo proběhnout na zlínských ulicích.

CO JE MYŠLENO DESIGNEM ULICE?

Design ulice je jak jedním z konečných výstupů strategie mobility, tak i procesem sám o sobě. Toto chápání se opírá o nutnost integrovat více různých zájmů a omezení do koncepce uličního prostoru. Před pěti či šesti dekádami byla koncepce městských ulic založena na principu jakéhosi smíru, který zajišťovala infrastruktura oddělující rychlost vozidel od bezpečnosti všech ostatních uživatelů prostoru. Ulice byla po dlouhou dobu vnímána jako prostor spojující různé destinace, který využívá pouze motorová doprava. Tento přístup se však změnil, v současnosti už ulici nevnímáme jen jako dopravní koridor, ale jako jedno z nejživějších interaktivních míst ve městě. Design ulice by tedy v zájmu všech uživatelů a způsobů využití měl zohlednit nejen normy, které vyžaduje motorová doprava, ale i funkční, ekonomická, sociální a estetická kritéria.

Stávající stav - příklad popisu města Zlína

 • tř. T. Bati nejzatíženější komunikace 32.400 vozidel / 24 hodin běžného pracovního dne, z toho 5.200 nad 3,5 tuny (centrum města)
 • špičková hodina 15:00-16:00 cca 8 % z celkové intenzity vozidel za 24 hodin běžného pracovního dne (tř. T. Bati (centrum) 2600 vozidel/hodinu z toho 420 vozidel/hodinu nad 3,5 tuny)
 • tranzit centrem města cca 10 % celkové intenzity vozidel za 24 hodin běžného pracovního dne (tř. T. Bati 3240 vozidel /24 hodin běžného pracovního dne, z toho 520 nad 3,5 tuny

VYSOKÁ KONCENTRACE DOPRAVY V OBLASTI ŠIRŠÍHO CENTRA, MÁ VÝZNAMNÝ DĚLÍCÍ EFEKT

KONKRÉTNÍ NÁVRHY Z GENERELU DOPRAVY JSOU V JEDNOTLIVÝCH SEKCÍCH:


PŘÍKLADY NÁVRHŮ: společné plány s ŘSD a Zlínským krajem

 • Úprava křižovatky ul. Mostní x Březnická (narovnání, signalizované a nasvětlené přechody pro chodce, r.2017)
 • Dopravně bezpečnostní opatření na průtahu městem (silnice I/49, r.2018-2019)
 • Ostatní zvyšování bezpečnosti – rekonstrukce a výstavby chodníků, úpravy křižovatek, úpravy a nasvětlení přechodů pro chodce, bezbariérové úpravy zastávek
 • Výstavba dálnice D49 Hulín – Fryšták (odklonění části tranzitní nákladní dopravy mimo centrum města)
 • Probíhající příprava obchvatu Zálešné (odklonění části dopravy z plánované dálnice D49 mimo centrum města)

MOHLO BY VÁS ZAUJMOUT

 • Aktuálně.cz. Magistrála je jako dinosaurus, do města nepatří. Zlepšovat se může už teď, radí dánská urbanistka. Praha se minulý rok dohodla se světoznámým dánským architektem Janem Gehlem na tom, že jí pomůže s proměnou magistrály. Do hlavního města proto přijela Henriette Vambergová, jež působí v Gehlově architektonickém studiu. Podle Vambergové se z magistrály stala bariéra, která odděluje historické centrum od zbytku města. Upozorňuje také, že i když hlavní pražská tepna ...více
 • Zdravý život ve veřejném prostoru: neaktivní občané jsou pro města výzvou - Jak přimět, či motivovat obyvatele měst, aby se vrátili k fyzické aktivitě? To je jedna z hlavních výzev, které budou města čelit v příští dekádě. Nedostatek fyzické aktivity a sedavý způsob života jsou současné hlavní rizikové faktory pro lidské zdraví. Dramatický nárůst chronických nemocí, které souvisejí s nedostatečnou pohybovou aktivitou obyvatel, se týká ...více
 • Ve francouzském Lyonu ruší část hlavní silnice, aby snížili problémy se znečištěním. Dokážete si představit, že ve vašem městě byste zrušili část rušné hlavní komunikace, která vede přes město a nahradili byste ji bulvárem určený chodcům a cyklistům? Ve francouzském Lyonu se o to pokusí. Právě zde hodlají proměnit část rušné silnice, která protíná centrum města, v bulvár určený chodcům a cyklistům. Tímto krokem chce město podpořit udržitelnou ...více
 • Otrokovice – příklad z webu www.otrokovice.dobramesta.cz - Listopad 2016. Vzhledem k tomu, že se podařilo snížit dopravní zátěž severovýchodní části obchvatu města, plánujeme nyní zklidnit průtah silnice I/55 městem a to zřízením cyklistických pruhů.
 • Praha má své první víceúčelové pruhy. Listopad 2016. Historicky první ochranné jízdní pruhy pro cyklisty v Praze se objevily na Hlubočepské ulici u výjezdu z Prokopského údolí. Jedná se o dva krátké úseky délky cca 110 a 130 m, které jsou vyznačeny v nepřehledné zatáčce pod železničním viaduktem. Novinka, která ...více
 • S pražskou magistrálou pomůže hlavnímu městu světoznámý architekt. Na projektu zklidnění severojižní pražské magistrály bude hlavní město spolupracovat s celosvětově uznávaným dánským architektem Janem Gehlem. Měla by být magistrála pouze dopravní tepnou, nebo i místem pro chodce? Vedení města má poměrně jasný názor chce v budoucnu z nyní nevzhledné a neprostupné silnice udělat městský bulvár, který by byl přívětivý nejenom ...více
 • Design ulice na státních, krajských a místních komunikacíchTak skončily krajské volby. Pro vítězné koalice jsme připravili malý dárek. Už jste slyšeli, že by nějaká norma, vyhláška, či zákon hovořil o designu ulice? My také ne, ale rádi bychom tento pojem zavedli v českém prostředí. Tímto krokem chceme podpořit návrhy komplexních řešení, které by se dívaly na ulici a veřejný prostor jako celek, kde by se současně řešila ...více